For skødeskrivning og tinglysning af ejerskiftet  beregner vi os et salær på kr. 3.000,- + moms. = kr. 3.750,-

Vores medhjælp omfatter gennemgang og godkendelse af samtlige handelens bilag i forbindelse med underskrift af købsaftalen, udarbejdelse af refusionsopgørelse og korrespondance med købers og sælgers bank i forbindelse med berigtigelse af retsanmærkninger og frigivelse af depositum reguleret med en eventuelt refusionssaldo i købers favør, – altså en altomfattende ekspedition. Opstår der situationer, det kræver ekstraordinært tidsforbrug, forbeholde vi os salærregulering.

Ved ejerlejligheder kan der komme et tillæg for ejerskifte af ejerpantebrevet, der ligger hos administrator til sikkerhed for den enkelte ejerlejlighedsejers betaling af varme og fællesudgifter. Her beregner vi os kr. 800,- + moms. Hvis der samtidig skal ske en forhøjelse af ejerpantebrevet, er den samlede ekspedition dog helt for sælgers regning. Er der intet ejerpantebrev fordi vedtægterne i stedet er lyst pantstiftende, skal der intet ekspederes og derfor ingen omkostning til os.

Skal der udarbejdes og ekspederes købs – eller salgsfuldmagt ved Tinglysningsretten i Hobro beregner vi os kr. 300,- + moms.

For eventuel tinglysning af skifteretsattest beregner vi os kr. 1.200 + moms = kr. 1.500,-. som er en sælgeromkostning.

Til skødet skal der betales registreringsafgift (stempel) 0,6 % af skødesummen oprundet til nærmeste multipla af kr. 100,- + fast tinglysningsafgift kr. 1.850,-.  Her beregnes ikke moms.

For udarbejdelse af refusionsopgørelse beregner vi os kr. 500,- + moms = kr. 750,-. I nogle tilfælde udarbejdes refusionsopgørelsen af sælgers ejendomsmægler, og derfor ingen udgift.

For berigtigelse af handler hvor ejendommen har været på tvangsauktion, beregner vi os kr. 5.000 + moms. = kr.  6.250,-